PODŁĄCZAMY NOWĄ STRONĘ

ZAPRASZAMY
WKRÓTCE

Dostarczamy kompletne rozwiązania w zakresie nowoczesnych technologii multimedialnych oraz usługi z zakresu projektowania, instalacji oraz
integracji i serwisu systemów AV.

RGBS Sp. z o.o.
01-772 Warszawa, ul. Sady Żoliborskie 2
Tel. +48 22 832 44 77, +48 22 832 44 99
Fax. +48 22 832 83 36

Email: info@rgbs.pl
Serwis: serwis@rgbs.pl